{{preklad.textslide1a}}

{{preklad.textslide1b}}

{{preklad.textslide2a}}

{{preklad.textslide2b}}

{{preklad.textslide3a}}

{{preklad.textslide3b}}

{{preklad.infolinka2}}{{preklad.infolinka3}}
{{preklad.infolinka3a}}

Jazykový pobyt

{{unquote(produkt.nazov)}} - {{stranky['jazykove-pobyty'].nazov}}

{{preklad['novinka']}}
{{preklad['zlava'] | uppercase}}

{{produkt.zlava}}%

{{preklad.akcia}}

{{preklad.informacie}}

{{preklad.program}}
{{preklad.cenazahrna}}
{{preklad.cenanezahrna}}

{{preklad.zostavte}}

{{preklad.zaciatok}}


{{preklad.trvanie}}


{{preklad['typ_ubytovania']}}


{{preklad['druh_kurzu']}}


{{preklad.akt}}

{{preklad.cenaod}} {{studijny.cena | number:2}} {{mena}}

{{preklad["forum_pobytu"]}}

{{preklad['este_nebol']}}

{{preklad['po_prihlaseni_recenzia']}}

{{ref.nazov}} {{ref.datum}}
{{ref.popis}}
{{preklad.pozri}} {{preklad['zakaznik']}}{{ref.meno}}
{{preklad.dalsiejaz}}
{{preklad.oblubene}}
{{oblubene.length}}