{{preklad.textslide1a}}

{{preklad.textslide1b}}

{{preklad.textslide2a}}

{{preklad.textslide2b}}

{{preklad.textslide3a}}

{{preklad.textslide3b}}

{{preklad.infolinka2}}{{preklad.infolinka3}}
{{preklad.infolinka3a}}

Poistenie

{{stranky[stranka].nazov}}

CK Let's Go Travel ponúka a odporúča objednávateľovi uzatvoriť cestovné poistenie, ktoré pokrýva rôzne riziká (zdravotné, úrazové, strata batožiny, zodpovednosť za škodu, storno zájazdu a pod.), spojené s účasťou na zájazde.

Samotné poistenie a jeho voľba je v réžii klientov, v prípade záujmu môžu využiť služby zmluvnej poisťovne CK Let’s Go Travel - UNIQA poisťovňa, a.s. V prípade záujmu je nutné aby si klient naštudoval dostupné balíčky poistenia a zvážil poistenie na daný zájazd podľa rizík spojených so zájazdom. Po potvrdení zájazdu a poistenia prostredníctvom našej nezáväznej objednávky alebo telefonicky, je vybraný druh poistenia potrebné zaplatiť v prvej zálohovej platbe. Viac informácií o poistení získate na našej infolinke alebo prostredníctvom e-mailu. Kompletný prehľad produktov nájdete na domovskej stránke http://www.uniqa.sk/home/produkty/cestovanie/

Zmluvný vzťah na základe poistnej zmluvy, uzatvorenej pre krytie rizík v zmysle odseku 1. Vzniká priamo medzi objednávateľom a príslušnou poisťovňou. V prípade vzniku poistnej udalosti je poisťovňa v priamo právnom vzťahu k objednávateľovi. CK Let's Go Travel poskytuje len nevyhnutnú súčinnosť, pričom nie je oprávnená sa vyjadrovať k podmienkam vzniku poistnej udalosti ani k výške nárokov objednávateľa. Prípadné nároky si objednávateľ uplatňuje priamo v príslušnej poisťovni.

Zájazdy typu Expedíce a niektoré poznávacie zájazdy ako aj aktivity v danej krajine, môžu predstavovať isté nebezpečie alebo zdravotné riziká. Klientovi odporúčame dobre si skontrolovať poistné podmienky daného poistenia.

 

Certifikát o poistení proti insolventnosti CK

{{preklad.oblubene}}
{{oblubene.length}}